Autoškola IMRICH
0905 533 963
autoskola.imrich@gmail.com

Znalecká činnosť


Zaoberáme sa rozborom dopravných nehôd a príčinami ich vzniku. Poznatky získané pri analýze dopravných nehôd využívame pri výuke nových vodičov. Tieto získané poznatky sú pre nových začínajúcich vodičov nezaplatiteľnou devízou, ktorá im pomôže lepšie sa orientovať, chrániť seba a ostatných.

Znalecká činnosť v odbore Doprava cestná

Ponúkame vypracovanie Znaleckých posudkov a Odborných vyjadrení v týchto odvetiach:

Analýza dopravných nehôd pomocou programu PC Crash 11.0.

Odhad hodnoty cestných vozidiel v programe AutoTax.

Technický stav cestných vozidiel.


webpage blank page